Jacobsons Hantverk

slår upp hjulet i skala 1:1 på golvet


det blir många delar som ska tas fram


lötringarna sätts samman med dymlingar


ca 150 dymlingar i varje lötring
skovlarna skjuts på plats, blir stabilare för varje del som kommer på plats


vi fick ta ut hjulet på tvärs igenom porten


till våren arbetar vi vidare med hjulaxel och vattenränna
bygger vattenrännan


färdigt hjul med ränna


TILLBAKA
vattenhjul
Vattenhjul

Vi har fått i uppdrag att snickra ett vattenhjul till en kvarn/såg utanför Landsbro, diameter på hjulet är 5,2m så det blir en rejäl pjäs

slår upp hjulet i skala 1:1 på golvet
det blir många delar som ska tas fram
lötringarna sätts samman med dymlingar
ca 150 dymlingar i varje lötring
skovlarna skjuts på plats, blir stabilare för varje del som kommer på plats
vi fick ta ut hjulet på tvärs igenom porten
till våren arbetar vi vidare med hjulaxel och vattenränna
bygger vattenrännan
färdigt hjul med ränna

TILLBAKA
vattenhjul
Vattenhjul

Vi har fått i uppdrag att snickra ett vattenhjul till en kvarn/såg utanför Landsbro, diameter på hjulet är 5,2m så det blir en rejäl pjäs